Yleistä

Aurexel Consulting

Aurexel tarjoaa konsultointi- ja asiantuntijapalveluita erityisesti biotieteiden, diagnostiikan ja lääketeollisuuden alan yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille. Asiantuntijoillamme on takanaan pitkä ura niin terveysteknologian kuin lääketeollisuuden tutkimuksen kaupallistamisesta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta erityisesti terveystieteiden parissa. Pystymme kehittämään yrityksenne liiketoimintaa seuraavilla palveluilla:

1. Tieteellinen kirjoittaminen (prekliininen ja kliininen tutkimus)
2. Liiketoiminnan kehittäminen (kansainvälistyminen, tieteellisten innovaatioiden kaupallistaminen, lisensointi, markkina-analyysit, asiakaskartoitukset) 
3. Sisältömarkkinoinnin suunnittelu sekä hakukoneoptimoidun sisällön tuotanto

Me emme tarjoa epämääräisiä strategiahankkeita, vaan sinun tarpeidesi mukaisen asiantuntijapaketin. Ajattele meitä vaikkapa vuokrattuna asiantuntijatiiminä, joka auttaa sinua silloin kun tarvitset apua tieteellisessä kirjoittamisessa, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä, tehokkaassa tieteellisessä markkinoinnissa tai lääketieteellisissä käännöstöissä.  Täältä voit lukea muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaitamme auttaneet.

Ota yhteyttä niin etsitään yhdessä paras tapa tehdä yhteistyötä!

Palvelut

Tieteellinen kirjoittaminen,
prekliiniset ja kliiniset projektit

Lääkekehitys, biotieteet ja bioteknologia elävät tieteestä. Olitpa sitten lääketehtaan tutkimusorganisaation osa, tutkijana tilaustutkimusorganisaatiossa tai mukana start-up:ssa, tutkimushankkeesi ja yrityksesi menestyminen edellyttää vaikuttavan ja vakuuttavan tieteellisen materiaalin tuottamista. Me pystymme auttamaan julkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa ja muuttamaan raakadatan vaikuttavaksi tekstiksi.

Kirjoittajatiimillämme on yhteenlaskettua kokemusta yli 300 julkaisun tai esityksen kirjoittamisesta. Tämän kokemuksen turvin uskallamme luvata, että olemme valmiit auttamaan seuraavissa kirjoitustehtävissä: 

- Käsikirjoitusten valmistelu tieteellisiin julkaisuihin
- Vaikuttavat ja vakuuttavat esitykset
- Tutkimusraportit
- Investigator's Brochure (IB)
- Patenttihakemusten tieteelliset menetelmäosiot
- Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD)
- IND hakemukset (eläinfarmakologia & toksikologiatutkimukset)
- Eettisen komitean lausuntopyynnöt ja viranomaisilmoitukset

Liiketoiminnan kehittämispalvelut ja kaupallistamispalvelut

Aurexelin asiantuntijoilla on takanaan pitkä kokemus biotieteen tutkimuksesta kansainvälisen lääketeollisuuden palveluksessa. Olemme työskennelleet tieteen parissa kotimaassa, Skandinaviassa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa, joten pystymme tarjoamaan käyttöösi ainutlaatuisen laajan kansainvälisen kontaktiverkostomme. Palveluksessamme on myös asiantuntijoita sekä Euroopan että USA:n markkina-alueilla. 

Tästä johtuen Aurexel pystyy neuvomaan ja tasoittamaan tietä, kun tarvitset apua liiketoiminnan laajentamisessa uudelle markkina-alueelle, erityisesti Yhdysvaltojen lääketeollisuuden suuntaan. 

Kaipasitpa sitten tukea liiketoiminnan käynnistämiseen USA:ssa, kartoitusta uuden liiketoiminta-alueen markkinoista ja kumppaneista tai tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa, olemme valmiit auttamaan. Tarvittaessa voimme jopa hoitaa käytännön järjestelyjä puolestasi.

Tieteellisen markkinoinnin sisällöntuotanto 

Viimeisen vuosikymmenen aikana markkinoinnin ja myynnin kenttä on käynyt läpi täydellisen muodonmuutoksen. Enää suurimman markkinointibudjetin omaava yritys ei yksin hallitse markkinoita. On koittanut markkinoinnin tasa-arvon aika. Nyt se, joka tarjoaa asiakkailleen arvokkainta sisältöä, voi räjäyttää pankin. Kaiken lisäksi tämä onnistuu ilman massiivista markkinointibudjettia.

Aurexel voi auttaa yritystäsi kehittämään asiakkaillesi kiinnostavaa ja merkittävää sisältöä ja jakamaan sen niin, että se ruokkii sekä asiakkaittesi mielenkiintoa, ostohalua että myyntiprosessiasi. Mikä parasta, voimme tehdä sen budjetilla, joka sopii pienyrityksille ja erityisesti lääketieteen alan yrityksille.

Lataa alempana itsellesi kätevä muistilista, jonka avulla voit tehostaa tuottamasi sisällön hyödyntämistä yritystoimintasi eri osa-alueilla.

Asiakastapauksia

Lääketieteellinen Kirjoittaminen

Tilanne: Kansainvälisen lääkekehitysyrityksen tutkimushankkeessa on saatu lupaavia ja merkittäviä prekliinisiä tuloksia yhden lääkeaihion osalta. Nämä tulokset pitää saada julkaistua nopeasti arvostetussa luonnontieteellisessä julkaisussa, mieluummin viikkojen kuin kuukausien kuluessa. Tutkimushankkeen avaintutkijat ovat kuitenkin äärimmäisen kiireisiä muiden projektien kanssa, eikä heillä ole mahdollisuutta työskennellä julkaisujen kanssa muuten kuin korkeintaan satunnaisesti.

Aurexelin ratkaisu: Aurexel teki asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyötä, pyysi asiakkaalta tutkimushankkeen olennaiset tulokset ja valmisti asiakkaalleen tulosten pohjalta julkaisun käsikirjoituksen Aurexelin tieteellisen kirjoittamisen prosessin mukaisesti nopeasti ja tehokkaasti. Käsikirjoituksen lähettämisen jälkeen Aurexel vastasi kommunikoinnista julkaisun kanssa sekä teki käsikirjoitukseen vaadittavat korjaukset. Käsikirjoitus hyväksyttiin julkaistavaksi valitussa julkaisussa alle kolmessa kuukadessa siitä kun julkaisuun vaadittavat tutkimustulokset oli toimitettu Aurexelin käyttöön.

Lataa täältä ilmainen infografiikka Aurexelin tieteellisen kirjoittamisen prosessista.

Tieteellisen markkinoinnin sisällöntuotantopalveluita erityisesti terveystieteen yrityksille.

Sisältömarkkinointi ja Sisällöntuotanto

Tilanne: Pieni, lääketeollisuuden tutkimuspalveluita tarjoava yritys halusi kasvattaa markkinaosuuttaan kansainvälisillä markkinoilla. Koska kyseessä on kuitenkin alle 15 henkilön yritys, on sen markkinointiin käytettävissä oleva budjetti rajallinen ja yrityksen aikaisemmin käyttämät markkinointikeinot- ja kanavat (messuosallistumiset, sähköpostikampanjat, asiakkaiden suorakontaktointi,verkkomainonta) olleet hintaan nähden melko tuloksettomia.

Aurexelin ratkaisu: Aurexel suunnitteli yritykselle räätälöidyn sisällöntuotantoon ja hakukoneoptimointiin nojaavan markkinointisuunnitelman, joka käytti hyväksi yrityksen vahvaa asiantuntijuutta, sosiaalisen median tehokasta hyväksikäyttöä sekä Google-markkinointia. Samalla analysoimme asiakkaan verkkonakyvyyden sekä kävimme läpi asiakkaan markkinointi- ja myyntiprosessit. Tämän jälkeen toteutimme asiakkaalle yksityiskohtaisen suunnitelman, jonka avulla paransimme asiakkaan markkinoinnin tehokkuutta ja samalla saimme luotua asiakkaan myyntiprosessille satoja potentiaalisia asiakaskontakteja. Kaikki tämä toteutettiin murto-osalla niistä kustannuksista, jotka asiakas oli aikaisemmin käyttänyt muutamiin vuosittaisiin messuosallistumisiin, joista tuloksena oli ollut vain muutamia käyttökelpoisia kontakteja.

Tässä käyttöösi tarkistuslista, jonka avulla voit helposti varmistaa, että saat parhaan hyödyn julkaisemastasi sisällöstä.

Laajentuminen USA:n markkinoille

Tilanne: Aurexelin asiakas haluaa laajentaa liiketoimintaansa Yhdysvaltoihin ja vallata markkinoilta “sillanpääaseman” ilman mittavia rahallisia panostuksia.

Aurexelin ratkaisu: Aurexel kartoitti paikallisen markkinaympäristön ja selvitti edellytykset onnistuneelle laajentumiselle. Aurexel myös avusti asiakasta USA:n markkinoille soveltuvan markkinointimateriaalin tuottamisessa, paikallisten mielipidevaikuttajien identifioinnissa ja kontaktoinnissa sekä järjesti asiakkaalle tapaamisia kiinnostuneiden amerikkalaisten asiakaskontaktien kanssa. Kokoprosessin ajan Aurexel myös toimitti asiakkaalleen USA:n markkinoilta saamaansa palautetta, jonka avulla asiakkaan liiketoiminnan prosesseja pystyttiin kehittämään ja asiakkaan arvolupausta hiomaan entistä terävämmäksi.

Lataa täältä  ILMAINEN infografiikka olennaisimmista tekijöistä, joiden takia USA on edelleenkin maailman yksiselitteisesti merkittävin markkina-alue lääketeollisuuden alalla. Samalla voit halutessasi kysyä meiltä lisätietoa keinoista, joilla voimme auttaa sinua laajentamaan liiketoimintaasi Yhdysvaltojen markkinoille.

Kaupallistumispalvelut, kansainvälistymisvalmennus, kaupallistamispalvelut

Ota yhteyttä

Aurexel Consulting Oy

sanna.kakonen@aurexel.com
Ly-tunnus: 2452378-9

Thank you!

Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(